Copyright

Uit Hulpverleningswiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Creative Commons Publieke Licentie

Alle artikelen op hulpverleningswiki.nl vallen onder de Creative Commons Publieke Licentie "Creative Commons Licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0)". Meer hierover lees je hier.

Dit betekent:

Je bent vrij om:

het werk te delen

te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

het werk te bewerken

te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Deze licentie is goedgekeurd voor Free Cultural Works.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding

De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

GelijkDelen

Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

NietCommercieel

Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Geen aanvullende restricties

Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden. Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

Rechthebbende

Het is op hulpverleningswiki.nl niet toegestaan werk uit andere bronnen over te nemen dat inbreuk maakt op copyright wetgeving.

De auteur van een artikel is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op copyright. De beheerder zal eventuele kosten als gevolg van copyright schendingen verhalen op de betreffende auteur.

De stichting Multidisciplinair Platform hulpverleners wijst alle verantwoordelijkheden voor copyright schendingen op het platform af. Bent u van mening dat een artikel op dit platform inbreuk maakt op uw copyright rechten. Neem dan contact op met de redactie via redactie@hulpverleningswiki.nl. Wij zullen de claim zo spoedig mogelijk beoordelen en actie ondernemen.